Voiko ulkomaalainen asiantuntija työskennellä Suomessa ilman oleskelulupaa?

Pitääkö ulkomaalaisella työntekijällä olla oleskelulupa ennen Suomeen saapumista, vai voiko lupaa hakea myöhemmin Suomessa? Entä voiko ulkomaalainen asiantuntija työskennellä Suomessa ilman oleskelulupaa? Näitä kysytään meiltä usein tilanteissa, joissa ulkomaalainen asiantuntija tarvitaan töihin mahdollisimman pian.

Työnantajan on varmistettava, että ulkomaalaisilla työntekijöillä on oikeus työntekoon Suomessa koko työsuhteen keston ajan. Lisäksi pitää varmistaa, että työnteko-oikeus koskee kyseessä olevaa tehtävää, sillä joissain tapauksissa oikeus on rajattu koskemaan vain tiettyjä tehtäviä. Työnantajan on säilytettävä tieto ulkomaalaisen oikeudesta työntekoon myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

Lähtökohtaisesti työntekoon Suomessa vaaditaan oleskelulupa, mikäli työntekijä tulee Euroopan ulkopuolelta. On kuitenkin joitain tapauksia, joissa oleskeluluvan hakeminen on mahdollista myös Suomesta käsin ja ulkomaalainen asiantuntija voi työskennellä Suomessa jonkin aikaa ilman oleskelulupaa.

Kysymys ulkomaalaisen asiantuntijan työnteko-oikeudesta ilman oleskelulupaa on keskeinen tilanteessa, jossa työn aloituksella on kiire. Normaalisti työntekijän pitää hakea ja odottaa oleskelulupaa lähtömaassa, ja vasta sen saatuaan pääsee Suomeen töihin. Alla listaamme asioita, jotka vaikuttavat siihen, voiko oleskelulupaa hakea asiantuntijan saavuttua Suomeen ja onnistuuko työnteko ennen oleskeluluvan myöntämistä.

Ulkomaalaisen asiantuntijan työnteko Suomessa ilman oleskelulupaa

Ulkomaalaislain mukaan ulkomaalainen työntekijä saa työskennellä väliaikaisesti Suomessa ilman oleskelulupaa vain tietyissä työtehtävissä. Näihin kuuluvat esimerkiksi eräät erityisosaamista vaativat asiantuntijatehtävät. Jotta työtehtävä voidaan katsoa tällaiseksi erityisasiantuntijatehtäväksi, tulee sekä työtehtävän että työntekijän täyttää Maahanmuuttoviraston määrittelemät kriteerit.

Näissäkin tehtävissä työskentelyoikeus ilman oleskelulupaa kestää enintään kolme kuukautta, joissain tapauksissa vähemmänkin aikaa. Niinpä oleskeluluvan hakuprosessi kannattaa aloittaa mahdollisimman pian Suomeen saapumisen jälkeen, mikäli tarkoitus on jatkaa työntekoa pidempiaikaisesti. Joissain tapauksissa suosittelemme oleskeluluvan hakemista, vaikka asiantuntijan työkomennus kestäisi vain kolme kuukautta.

Myös niissä tapauksissa, joissa oleskelulupaa ei tarvita Suomeen saapumiseen tai työn aloittamiseen, tulee aina varmistaa, että työntekijä saa oleskella Suomessa laillisesti. Tämä riippuu esimerkiksi siitä, mistä maasta työntekijä tulee, ja onko hänellä jo viisumia. Viisumivapaasta maasta tulevat saavat työskennellä Suomessa viisumivapaan ajan, jos työtehtävälle asetetut kriteerit täyttyvät. Myös voimassa olevan viisumin tai Schengen-oleskeluluvan haltijat saavat työskennellä, kunhan viisumissa tai Schengen-oleskeluluvassa on tarpeeksi voimassaolopäiviä jäljellä. Näiden laskeminen ei aina ole yksinkertaista, joten kannattaa kääntyä immigration-asiantuntijoidemme puoleen.

Kuinka varmistetaan ulkomaalaisen asiantuntijan työnteko-oikeus?

Työnantajan kannalta on erittäin tärkeää, että ulkomaalaisen työntekijän lupa-asiat ovat kunnossa. Työn aloittamiseen ilman oleskelulupaa liittyy riskejä, ja se pitää osata hoitaa oikein.

Lupa-asiat ovat joskus monimutkaisia, ja toimintatavat riippuvat monesta asiasta. Esimerkiksi oikean lupatyypin valinta ja tarvittavien liitteiden toimittaminen vaativat asiantuntemusta, ja yksin tehtäessä niissä sattuu helposti virheitä.

Itsenäisesti tehdyt oleskelulupaprosessit venyvätkin usein hyvin pitkiksi, mikä on tietysti ongelmallista sekä työntekijän että työnantajan kannalta. Jotta lupa-asiat saadaan hoidettua oikein ja nopeasti, kannattaa kääntyä kokeneen asiantuntijan puoleen. FRS:n asiakkaat saavat oleskeluluvat yleensä jopa alle tavoiteajassa.

Erityisesti koronaepidemian myötä vaikeutuneet maahanmuuttoprosessit ja nopeasti muuttuneet tilanteet ovat vaatineet kokeneen ammattilaisen apua, jota ilman moni kansainvälinen rekrytointi olisi jopa jäänyt tekemättä.

Tarvitsetko apua työntekijöidesi lupa-asioissa? Ota yhteyttä!

 

Lue lisää:

Miten työlupa, työviisumi ja työntekijän oleskelulupa eroavat toisistaan?

Avainsanat: , , , , ,