Henkilötietoseloste

Ota meihin yhteyttä, keskustellaan lisääOTA YHTEYTTÄ

Henkilötietojen käsittelyä FRS:ssä säätelee Euroopan tietosuojadirektiivi (EU679/2016, jäljempänä GDPR).

Finland Relocation Services (FRS) kerää, käsittelee ja säilyttää asiakkaittensa henkilötietoja kyetäkseen tuottamaan asiakkaiden tilaamia relocation- ja immigration-, kulttuurivalmennus- sekä muita liikkuvuuden palveluja. Näiden tietojen käsittely on välttämätöntä, jotta ao. palveluita voidaan tuottaa.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa tietoa tai tietojoukkoa, jolla yksilö voidaan tunnistaa. Esimerkkejä käsiteltävistä henkilötiedosta ovat mm. nimi ja yhteystiedot kuten osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus, passitiedot, oleskelulupatiedot, sukupuoli ja siviilisääty. Erillinen suostumus henkilötietojen käsittelemiseen alaikäisten lasten osalta pyydetään aina huoltajilta.

FRS kerää, käsittelee ja säilyttää asiakasyritysten edustajien ja loppuasiakkaiden henkilötietoja myös markkinointirekisteriinsä lähettääkseen heille ajantasaisia päivityksiä, uutiskirjeitä, tervehdyksiä ja kutsuja järjestettäviin tilaisuuksiin.

FRS käsittelee henkilötietoja myös vastatessaan asiakkaiden FRS:n nettisivujen kautta esittämiin kysymyksiin ja tiedusteluihin tai työhakemuksiin.

Käytämme nettisivuillamme evästeitä asiakaskokemuksen parantamiseksi. Näillä evästeillä ei kuitenkaan tunnisteta yksittäistä henkilöä.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan niihin tarkoituksiin, joihin niitä tarvitaan.

FRS ei paljasta, vuokraa, jaa tai myy henkilötietoja FRS:n ulkopuolelle lukuunottamatta tilanteita, joissa henkilötiedon jakaminen kolmannelle osapuolelle on välttämätöntä tilatun palvelun toimittamiseksi tai joissa henkilötiedon jakamiselle on asiakkaan nimenomainen suostumus. Rajatuissa olosuhteissa henkilötietoja voidaan paljastaa viranomaisille, mikäli lait ja säätely näin edellyttävät.

Tätä selostetta voidaan muuttaa aika ajoin ilman erityistä ilmoitusta. Jakaessaan nämä tiedot, henkilö hyväksyy tämän.